Gedragscriteria

Icoon toestemming

Toestemming

Wederzijdse toestemming. Je wilt het allebei. Er zijn geen twijfels.

Richtvragen

Heb je volmondig ‘ja’ gezegd? Waaruit blijkt dit?
Weet je waar je ‘ja’ tegen zegt?
Had je twijfels? Heb je deze geuit? Heeft de ander volmondig ‘ja’ gezegd of had hij/zij twijfels? Heeft de ander dit laten merken?
Heb je gezegd dat het (niet) oké is? Heb je gevraagd of het (niet) oké is?

Icoon vrijwilligheid

Vrijwilligheid

Vrijwilligheid. Er is geen sprake van dwang of (sociale) druk.

Richtvragen

Doen jullie dit allebei uit vrije wil?
Was het fijn, leuk, plezierig? Wat was (niet) fijn, (niet) leuk, (niet) plezierig?
Heeft een van jullie een vorm van dwang of druk gebruikt? (bijvoorbeeld manipulatie, duwen, trekken, roepen, wapen)
Heb je het gevoel te kunnen weigeren? Heb je de ander de ruimte gegeven om te weigeren?
Heb je er iets voor gekregen? Wat heb je gekregen: een beloning of extra aandacht?

Icoon gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid. Beide partijen hebben evenveel te zeggen. De een overheerst de ander dus niet.

Richtvragen

Is er iemand de baas over de ander wat betreft:
- lichamelijke kracht
- biologische ontwikkeling
- mentale rijpheid
- intelligentie
Is er een verschil in positie, status, populariteit?
Wie had het voor het zeggen in deze situatie? Waar blijkt dat uit?

Icoon leeftijd

Leeftijd of ontwikkeling

Passend bij de leeftijd of ontwikkeling. Het past bij de leeftijd. Een of beide zijn er niet te jong voor.

Richtvragen

Hoort dit gedrag bij je leeftijd? Wat denk je hier zelf van?
Wat maakt dat je dit doet? Wat wil je ermee bereiken?
Heb je dit andere jongeren ook zien doen?
Wat is je verteld over seks?
Doe jij weleens aan seks? Wat dan?

Icoon context

Context

Passend bij de context of omgeving. Het gebeurt op de juiste plek. Het stoort of choqueert niemand.

Richtvragen

Was je op een privéplek waar anderen je niet konden zien?
Heb je ervoor gezorgd dat je niet gestoord kon worden? Hoe?
Is dit gedrag voor anderen storend?
Heeft iemand je wel eens verteld wat hier wel en niet mag? Ken je de regels hier?
Is het voor jou mogelijk een privéplek te hebben zodat anderen je niet kunnen zien en horen?

Icoon zelfrespect

Zelfrespect

Zelfrespect. Je doet jezelf of een ander geen pijn of verdriet. Je brengt jezelf niet in gevaar.

Richtvragen

Is het psychisch of lichamelijk schadelijk voor jou? Voor de ander?
Wat kan het gevolg zijn voor jou? Heb je hier over nagedacht? Wat kan het gevolg zijn voor de ander?
Heb je het gevoel dat je zelf mag bepalen wat je wilt doen? Heb je de situatie in de hand?
Heb je pijn? Ben je bang?
Ben je ongerust over de gevolgen voor je gezondheid? Voel je je onveilig?