Filter

Normatieve lijst

Tieners

Hier vind je een lijst met omschrijvingen van seksueel gedrag voor tieners in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar.

Jongeren

Hier vind je een lijst met omschrijvingen van seksueel gedrag voor jongeren in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar.

Wat is de normatieve lijst?
De normatieve lijst is een wetenschappelijk onderbouwd overzicht. Dit overzicht laat zien welk seksueel gedrag van kinderen en jongeren bij welke kalenderleeftijd (0-18 jaar) hoort. 
De normatieve lijst gebruik je bij het duiden van seksueel gedrag. De lijst is doorzoekbaar via het filter rechtsboven.

Geschikt voor RJ?
De normatieve lijst is ook voor de jongeren in de Residentiële Jeugdzorg het uitgangspunt bij het beoordelen van het criterium ‘passend bij de ontwikkeling’ van seksueel gedrag. Ook bij jongeren met een of meerdere problematieken geldt dat seksueel gedrag volgens dezelfde systematiek en met dezelfde normatieve lijst beoordeeld wordt als bij jongeren zonder een specifieke problematiek. Het gebruik van de normatieve lijst bij jongeren met een disharmonisch ontwikkelingsprofiel vraagt extra aandacht. Ook bij deze jongeren gebruik je de normatieve lijst bij het duiden van het gedrag. Je kijkt bij het criterium ‘passend bij de ontwikkeling’ naar wat iemand ‘kan’ en ‘aankan’. De onderstaande 4 aspecten bepalen in belangrijke mate het niveau van iemands functioneren.

 • De kalenderleeftijd
  Dit betreft de daadwerkelijke leeftijd van iemand. De kalenderleeftijd is het uitgangspunt bij duiden (correct inschatten) van gedrag.

 • De cognitieve ontwikkelingsleeftijd
  Dit betreft de wijze waarop informatie verwerkt wordt.

 • De sociaal- emotionele ontwikkelingsleeftijd
  Dit heeft betrekking op hoe iemand zich gedraagt tegenover anderen en hoe hij relaties aangaat.

 • Levenservaring
  Hier gaat het om de ervaringen die iemand opdoet in zijn leven.

Alle vier aspecten neem je mee tijdens het duiden van seksueel gedrag. De kalenderleeftijd is en blijft ook bij deze groep het uitgangspunt.

Let op: Er is één normatieve lijst die gehanteerd wordt voor Vlaanderen en Nederland. De normatieve lijst die gebruikt wordt bij het Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg is dus dezelfde als die van het Vlaggensysteem (Frans & Franck, 2014) en Buiten de Lijnen (Frans, E., De Wilde, K., Berlo, W. van, Janssens, K. & Storms, O. (2016)). Elke vijf jaar wordt de normatieve lijst herzien. De laatste versie van de normatieve lijst is te vinden op Vlaggensysteem.nl en Vlaggensysteem.be