Reactiewijzer

De eerste respons is voor alle vlaggen hetzelfde. Als opvoeder benoem je wat je ziet of gehoord hebt. Je reageert empathisch en niet veroordelend. Je bevestigt gedrag dat oké is en gebruikt de criteria om jouw reactie uit te leggen aan de jongere(n), ook als het gedrag niet oké is.

Klik op de vlag om te lezen uit welke stappen een adequate reactie bestaat.

Groene vlag
Jongeren in de RJ hebben extra positieve bekrachtiging nodig van gezond seksueel gedrag. Dit kun je doen door te benoemen, en soms door niets te zeggen.
Al of niet stoppen van gedrag

Niet stoppen

Taal geven/Duidelijkheid verschaffen/

Benoem/bevraag

Empathisch denken stimuleren

Gevoelens alle betrokkenen identificeren

Criteria begrijpen

Leg uit waarom

Weten welk gedrag oké is en begrijpen waarom

Positief bekrachtigen

Rapporteer

Positief seksueel gedrag benoemen in rapportage om gezonde seksuele ontwikkeling van jongere te laten zien

Gele vlag
Licht grensoverschrijdend gedrag vraagt om het aangeven van grenzen. Leg uit welk gedrag niet oké is en zoek samen naar alternatieven.
Al of niet stoppen van gedrag

Begrens of leid af

Taal geven/Duidelijkheid verschaffen/

Benoem/bevraag

Empathisch denken stimuleren

Gevoelens alle betrokkenen identificeren

Criteria begrijpen

Leg uit waarom

Weten welk gedrag oké is en begrijpen waarom

Positief gedrag bevestigen en leg uit waarom

Begrenzen en verduidelijken van specifieke regels

Begrens het deel dat niet oké is en leg uit waarom

Monitor

Maak afspraken hoe het wel kan

Rapporteer

Indien geel gedrag zich herhaalt, maak je rapport op

 

Rode vlag
Heb je te maken met gedrag dat herhaald is voorgekomen of in (aanzienlijke mate) schadelijk kan zijn voor alle betrokkenen? Dan moet dit gedrag stoppen. Overleg met de jongere hoe hij of zij zijn/haar gedrag kan aanpassen en wat daarvoor nodig is.
Al of niet stoppen van gedrag

Stop gedrag

Taal geven/Duidelijkheid verschaffen/

Benoem/bevraag

Empathisch denken stimuleren

Gevoelens alle betrokkenen identificeren

Criteria begrijpen

Leg uit waarom

Weten welk gedrag oké is en begrijpen waarom

Positief gedrag bevestigen en leg uit waarom

Begrenzen en verduidelijken van specifieke regels

Begrens deel dat niet oké is en leg uit waarom

Verbod duidelijk communiceren en consequenties aangeven

Confronteer en verbied/ leg consequenties uit

Monitor

Maak afspraken
Verhoog toezicht, aandacht voor nazorg en herstel

Rapporteer

Maak rapport op

Zwarte vlag
Gaat het om zeer schadelijk gedrag? Dan kan het nodig zijn een vrijheidsbeperkende maatregel op te leggen en het instellingsprotocol rondom het melden van seksueel misbruik en de stappen van de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling te volgen. Zo wordt voorkomen dat de jongere opnieuw andere jongeren tot slachtoffer maakt.
Al of niet stoppen van gedrag

Stop gedrag

Taal geven/Duidelijkheid verschaffen/

Benoem/bevraag

Empathisch denken stimuleren

Gevoelens alle betrokkenen identificeren

Criteria begrijpen

Leg uit waarom

Weten welk gedrag oké is en begrijpen waarom

Positief gedrag bevestigen en leg uit waarom

Begrenzen en verduidelijken van specifieke regels

Begrens deel dat niet oké is en leg uit waarom

Verbod duidelijk communiceren en consequenties aangeven

Confronteer en verbied/leg consequenties uit/voer uit

Monitor

Maak afspraken

Verhoog toezicht en beperk bewegingsvrijheid, aandacht voor nazorg en herstel

Rapporteer

Maak rapport op en verwijs door