Vlaggen

Groene vlag aanvaardbaar

Gezond seksueel gedrag

Groen: dit past voor alle betrokkenen. Seksueel gedrag is helemaal oké!

Gele vlag

Licht grensoverschrijdend seksueel gedrag

Geel: over de grens. Niet helemaal oké! Volgende keer beter opletten!

Rode vlag

Ernstig grensoverschrijdend seksueel gedrag

Rood: flink over de grens, niet oké! Stoppen!

Zwarte vlag

Zwaar grensoverschrijdend seksueel gedrag

Zwart: hier wordt iemand pijn gedaan. Dit kan echt niet. Stoppen!